תלמידות התיכונים והסמינרים נרשמות לתכנית הסינון דרך עמוד מיוחד ויעודי לכל מוסד:

תיכון בית רבקה כפר חב”ד – כאן

תיכון בית חנה ירושלים – כאן

תיכון בית חנה צפת – כאן

תיכון בית חיה קרית שמואל – כאן

תיכון אור חנה לוד – כאן

סמינר בית רבקה כפר חב”ד – כאן

סמינר בית חנה צפת – כאן

סמינר מכון שושנת ירושליםכאן

אור חיה ירושלים – כאן

מוסדות המעוניינים להצטרף יפנו לכתובת: moked@sinun.org